• تهیه و ارائه صورتهای مالی جاری
  • تجدید ارائه صورتهای مالی سنوات گذشته
  • ایجاد و طراحی سیستم کدینگ حسابداری ( کدینگ حسابها ، مراکز ، منابع و … )
  • یکپارچه سازی و نظارت بر واحد مالی
  • طراحی و اجرا ، نظارت و ارزیابی ساختاری سیستم های مالی همراه با ارائه گزارشات مربوطه
  • ارائه تکنیک های کاهش هزینه و افزایش درآمد
  • ثبت کلیه فاکتورهای هزینه ، خرید ، فروش و کلیه اسناد از طریق ارسال عکس و یا فایل از طریق وب سایت آزمون تراز آراد فارس ( لینک دسترسی به بارگزاری و بازیابی اطلاعات )
  • اصلاح رویه های حسابداری