• نصب ، استقرار و پشتیبانی انواع سیستمهای نرم افزارهای مالی متناسب با نوع فعالییت شما بصورت تک کاربره و یا بصورت شبکه
  • سیستمهای نرم افزاری از قبیل : رایورز ، همکاران سیستم ، سپیدار ، سامان ، پارسیان ، حسابداری جوان ، سورن ، رافع و …
  • بصورتی که با کمترین هزینه ، بالاترین سطح بهره وری از خرید نرم افزار حسابداری بعمل آید